સરદાર આર્ટ ગેલેરી ચિત્ર પ્રદર્શન

0
1311

ખોડીદાસ પરમાર આર્ટ ગેલેરી સરદારનગર ખાતે ચિત્રકાર વૈશાલી શાહ, કિશા ભડીયાદ્રા અને હીરલ કાનાણીના ‘પડછાયો’શીર્ષક અંતર્ગત ચિત્ર પ્રદર્શન બે દિવસ માટે ખુલ્લુ મુકવામાં આવ્યુ હતું. આ પ્રદર્શનમાં ત્રણેય કલાકાર બહેનો દ્વારા દોરવામાં આવેલ વિવિધ ચિત્રોને પ્રદર્શિત કરવામાં આવ્યો આ પ્રદર્શન લોકો મોટી સંખ્યામાં નિહાળ્યું હતું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here