રેફડા ગામે ટીબી જનજાગૃતિ કાર્યક્રમ

0
168

રેફડા શાળાના આચાર્ય ડોડીયા જયપાલ સિંહ અને બરવાળા એસ ટી એસ સંજય ભાઈ રામદેવ દ્વારા ટીબી રોગના લક્ષણો ટીબી રોગનુ નિદાન અને સારવાર ૯૯ ડોટસ દ્વારા તમામ સરકારી આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે મફતમાં થાય છે તેની માહિતી આપવામાં આવી હતી શાળાના દિલીપસિંહ, લલ્લુભાઈ, સર્વજ્ઞ ભાઈ તેમજ મુકેશ ભાઈ, હીનાબેન અને બાળકોએ ખૂબજ શાંતિ પૂર્વક સાંભળેલ વ્યસમુક્તિની  સલાહ આપવામાં આવી હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here