રોજીંદ ગામે ટીબીના દર્દીઓની મુલાકાત

0
153

બરવાળા એસ ટી એસ સંજય ભાઈ રામદેવ દ્વારા ટીબી ના દર્દીઓ ની મુલાકાત લેવામાં આવી તેઓ ની નિયમિત દવા, સારો ખોરાક નિયમિત ફોલો અપ તપાસ માટે ની વિગતો ની ખરાઈ કરાઈ તથા દર્દી ૯૯ ડોટ સ પર હોઈ તેઓ એ દવા નો ડોઝ લીધા પછી ટોલ ફ્રી નંબર પર કોલ કર્યો તેની સમજણ આપવામાં આવી હતી.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here