સિહોરના ડો. દેસાઈના પુત્રને અમેરિકામાં ડોકટરની ડિગ્રી

0
86

સિહોરના ડો.કાન્તભાઈ.દેસાઈ ના પુત્ર દેવાન્શુ. દેસાઈને અમેરિકામાં ’કેલિફોર્નિયા સધનૅ યુનિવર્સિટી ના વાષિક પદવીદાન સમારંભમાં ’મનોચિકિત્સક, સાયકોલોજી ’ની સરવોચ્ચ ડીગ્રી ’ઁજઅ.ડ્ઢ’…ડોકટરેટ ઈન સાયકોલોજી.”,સિટીનેશનલ ગ્રુવ ઓફ એનહામ, કેલિફોર્નિયામાં’ આપવામાં આવી.. આ શ્રેત્ર માં આ માન મેળવનાર પ્રથમ ગુજરાતી  સાથે લાયન્સ કલબ ભાવનગર ના તેઓ સભ્ય છે.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here