નંદકુંવરબા મહિલા કોલેજ ખાતે બેન્કિંગ ઈન ઈન્સ્યોરન્સ વિષય ઉપર વ્યાખ્યાન યોજાયું

0
144

મહારાજા કૃષ્ણુકમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન નંદકુંવરબા મહિલા કોલેજ-દેવરાજનગર ખાતે કી.મો.માં અભ્યાસ કરતી. વિદ્યાર્થીનીઓ માટે બેન્કિંગ ઈન ઈન્સ્યોરન્સ વિષય ઉપર સમિત તેલંગનું વ્યાખ્યાન યોજવામાં આવ્યું હતું.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here