ભવનગર રેલ્વે ડિવિઝનના ડીઆરએમ પ્રતીક ગોસ્વામીને સીઅમે વિજય રૂપાણીના હસ્તે સન્માનિત

0
107

ભાવનગર રેલ્વે ડિવિઝન દ્વારા કરાયેલી શ્રમિકો માટેની વ્યવસ્થા કરાઈ હતી તે વ્યવસ્થા, સુંદર કાર્ય , સુવિધાઓ અને નિયમોનું પાલન કરીને જે વ્યવસ્થાઓ કરાઈ હતી.

તેને લઈ ભાવનગર રેલ્વે ડીવીઝન કે ડી આર એમ પ્રતીક ગોસ્વામી કો ગુજરાત સી અમે વિજયભાઈ રૂપાણી દ્વારા સન્માન કરાયું.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here