પ્લોટગેટની કમ્પાઉન્ડ વોલ પડી

0
340

ભાવનગર શહેરના એ.ડીવીઝન પો.સ્ટે. તળે આવતી તખ્તેશ્વર પોલીસ ચોકી (પ્લોટ ગેટ)ની કમ્પાઉન્ડ વોલ છેલ્લા બે દિવસથી પડી રહેલા ભારે વરસાદના પગલે પડી ગઈ હતી જો કે તેમાં કોઈને ઈજા થવા પામી ન હતી.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here