આવાસ યોજનાના પ્રશ્નો અંગે આવેદન અપાયું

672
bhav5-1-2018-3.jpg

તાજેતરમાં ભાવનગરમાં ગરીબ તથા મધ્યમ વર્ગના લોકોને ફાળવવામાં આવેલા આવાસ યોજનાના મકાનોના હપ્તા ભરવામાં લાભાર્થીઓને મુશ્કેલી પડતી હોય આર્થિક રીતે નબળા લોકોને મકાન સોંપાય તે સમયે એક સાથે ૮૦ ટકા લેવામાં આવે તો વચ્ચેના ગાળામાં થતું આર્થિક નુકશાન બચી શકે અને લાભાર્થીઓને એકબીજાની સંમતિથી પસંદગી જગ્યા ફાળવવા અને સમય મર્યાદામાં મકાનો સોંપાય તેવી માંગણી સાથે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું હતું.