દરિયાઇ શેવાળના ખેતીની પદ્ધતિઓમાં ક્ષમતા નિર્માણ માટે પીડીલાઇટ કંપની તથા સેન્ટ્રલ સોલ્ટનું જોડાણ

287

સક્રિય રીતે કાર્યશીલ એવા પિડિલાઇટ સંચાલિત કૃષિ બાગાયત વિકાસ કેન્દ્ર- મણાર અને ગ્રામદક્ષીણામુર્તિ ખાતે સેન્ટ્રલ સોલ્ટ ભાવનગરના નિયામક ડો. એસ. કન્નન, દરિયાઇ શેવાળ વિભાગના પ્રભારી ડો. વૈભવ મંત્રી તથા વૈજ્ઞાનિકોની ટીમ દ્વારા મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. મુલાકાતનો મુખ્ય હેતુ ગુજરાતના માછીમારો તથા દરિયાઈ કાંઠાના ખેડૂતોની દરિયાઇ શેવાળના ખેતીની પદ્ધતિઓમાં તાલીમ દ્વારા ક્ષમતા નિર્માણનો હતો જેમાં ૧૦૦ થી વધુ માછીમારો તથા ખેડૂતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ કાર્યક્રમમાં પીડીલાઈટ કંપનીના ઉપપ્રમુખ ડો. પી.કે. શુક્લ પણ હાજર રહ્યા હતા. ઉપરાંત દ્રોણાચાર્ય પુરસ્કાર વિજેતા પ્રખ્યાત પ્રવીણભાઈ મેહતા, ગ્રામ દક્ષિણામૂર્તિ લોકશાળાના નિયામકમાં સરસંગભાઇ ચૌહાણે તથા આચાર્ય ડાયાભાઈ ડાંગર પણ આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા

અને ખેડૂતોને સંબોધિત કર્યા હતા. પીડીલાઈટ કંપની તથા સેન્ટ્રલ સોલ્ટ, ભાવનગરના સહયોગથી ગુજરાતના માછીમારો તથા દરિયાઈ કાંઠાના ખેડૂતોનું દરિયાઈ શેવાળની ખેતીની દ્વારા આવક વધારવાનું કાર્ય હાથ ધરવામાં આવશે જેમના માટે આ બંને નામયીન સંસ્થાઓ એ કરાર કરી માછીમારો તથા દરિયાઇ કાંઠાના ખેડૂતો માટે એક ઐતહાસિક યુગની શરૂઆત કરી. આ સુવર્ણ તકે સેન્ટ્રલ સોલ્ટના નિયામક ડો. કન્નને ખેડૂતો તથા માછીમારોને સંબોધિત કર્યા હતા અને તેમનામાં એક નવી જોશની લહેર ઉભી કરી હતી, એમના સંબોધનમાં તેમને ગુજરાતમાં શેવાળની ખેતીના અવકાશ તથા ફાયદાઓ જણાવ્યા ઉપરાંત તેમને આશા વ્યક્ત કરી કે વધુ ને વધુ માછીમાર પરિવાર આ પ્રવુતિ નો લાભ લે અને આગળના સમયમાં સૌ નિષ્ણાંત બને અને પોતાની આવકમાં વધારો કરે. પીડીલાઈટ કંપનીના ઉપ પ્રમુખ ડો. પી. કે. શુક્લએ પણ માછીમારો તથા ખેડૂતોને સંબોધિત કરી પીડીલાઈટ કંપની દ્વારા સૌરાષ્ટ્રની જનતાના લાભાર્થે થઇ રહેલા કર્યોથી માહિતગાર કરી વધુ ને વધુ લાભ લેવા પ્રેરિત કર્યા. સેન્ટ્રલ સોલ્ટ ભાવનગરના નિયામક ડો. એસ. કન્નન અને તેમની ટીમ દ્વારા પિડિલાઇટના આર્થિક સહયોગથી સંચાલિત કૃષિ બાગાયત વિકાસ કેન્દ્ર ના કૃષિ – બાગાયતી પાકી તથા નવી નવી તકનીતિઓ અને ઇશ્ડ્ઢ પ્રયોગશાળાની મુલાકાત લેવામાં આવી હતી. ડો. એસ. કન્નન અને તેમની ટીમ દ્વારા કૃષિ બાગાયત વિકાસ કેન્દ્રના પ્રબભરી ડો. ડો. વિરેન્દ્રસિંઘ ચૌહાણના કામોની ખુબ સરાહના કરવામાં આવી.