GPSC, PSI, નાયબ મામલતદાર, GSSB પરીક્ષાની તૈયારી માટે

124

RRB, PSI, GPSC HTAT પરિક્ષાની તૈયારી માટે
ર૦ર. LAN નું પુરૂં નામ શું છે ?
– Local Area Network
ર૦૩.abc @gmail.com મા abc શું છે ?
– યુઝર નેમ
ર૦૪. એક વેબસાઈટ પરથી અન્ય વેબસાઈટ પર જવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?
– સર્ફિંગ
ર૦પ. abc માં લખાણનો ફોન્ટને મોટા કરવા માટે કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ કરશો ?
– Ctrl + Alt + >
ર૦૬. MS Word માં પેજને ઉભું દર્શાવવા માટે કયા વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?
– Portrait
ર૦૭. કોઈપણ ફાઈલ કે ફોલ્ડરનું નામ બદલા માટે તેના પર રાઈટ ક્લિક કરી કયો વિકલ્પ પસંદ કરવામાં આવે છે ?
– Rename
ર૦૮. ભારતમાં બનેલ સર્વપ્રથમ કમ્પ્યુટર
– સિદ્ધાર્થ
ર૦૯. Computer Literacy Day કયારે ઉજવામાં આવે છે ?
– ર ડિસેમ્બર
ર૧૦. કમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ JAVA ની શોધી કોને કરી છે ?
– સનમાઈક્રો સિસ્ટમ
ર૧૧. કમ્પ્યુટરના ભૌતિક સ્વરૂપને શું કહેવામાં આવે છે ?
– હાર્ડવેર
ર૧ર. નીચેનામાંથી કયું ઉપકરણ અંકોને સિગ્નલમાં પરિવર્તિત કરે છે તથા ટર્મિનલથી કમ્પ્યુટર અને ટર્મિનલને ટેલિફોન લાઈન દ્વારા મોકલે છે ?
– મોડેમ
ર૧૩. સ્ટીવ જોબ્સ કોમ્પ્યુટરની કઈ કંપની સાથે જોડાયેલહતી ?
– એપલ
ર૧૪. કમ્પ્યુટર વાઈરસ એ….
– એક પ્રોગ્રામ છે.
ર૧પ.IP નું આખું નામ શું છે ?
– ઈન્ટરનેટ પ્રોટોકલ
ર૧૬. CCC નું આખું નામ શું છે ?
– કોર્સ ઓન કમ્પ્યુટર કન્સેપ્ટ
ર૧૭. કોમ્પ્યુટરમાં સંગ્રહિત થતી મેમરીના એકમનો સાચો ચઢતો ક્રમ જણાવો ?
– નીબલ, બીટ, બાઈટ, કિલોબાઈટ
ર૧૮. ઈન્ટરનેટને ડાયલઅપ કનેકશનમાં ટેલિફોન લાઈન ઉપરાંત નીચેનામાંથી કયું સાધન હોવું જરૂરી છે ?
– મોડેમ
ર૧૯. નીચેનામાંથી કયું મેનું માત્ર વર્ડમાં જ જોવા મળે છે ?
– વિન્ડો
રર૦. ભારતનું સૌપ્રથમ ઈન્ટરનેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડર નીચે પૈકી કયું છે ?
– BSNL
રર૧. વન્ડો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને બંધ કરવા માટે કયા ઓપ્શનનો ઉપયોગ થશે ?
– શટ ડાઉન
રરર. ડેસ્કટોપ પર દેખાતાં નાના ચિત્રોને શું કહે છે ?
– આઈકોન
રર૩. તમારા કમ્પ્યુટરની માહિતી બીજાના કમ્પ્યુટરમાં તબદીલ કરવાની પ્રક્રિયાની શું કહે છે ?
– ટ્‌્રાન્સફરિંગ
રર૪. નીચેનામાંથી કયું સર્ચ એન્જિન નથી ?
– Yoogle
રરપ. એમ.એસ.પાવરપોઈન્ટના કયા ઓબ્જેકટના બેઝિક એલીમેન્ટ ફિકસ્ડ હોય છે ?
– સ્લાઈડ
રર૬. એકસેલની કોઈપણ ફાઈલ સામાન્ય રીતે નીચેનામાંથી કયા એકસ્ટેન્શનથી સ્ટોર થાય છે ?
– .xls
રર૭. પાવરપોઈન્ટ પ્રેઝન્ટેશનમાં એક સ્લાઈડ પરથી બીજી સ્લાઈડ પર કઈ રીતે જઈ શકાય ?
– એકસન બટન
રર૮. નીચેનામાંથી કયો u CPU નો એક ભાગ છે ?
– ALU
રર૯. MS Word માં માઉસ વડે પુરા પેરેગ્રાફને સિલેકટ કરવા માટે નીચેનામાંથી શું કરવું જોઈએ ?
– ત્રણ વખત માઉસ કલીક
ર૩૦. ઈન્ટરનેટની સ્પીડ દર્શાવવા માટેના એકમ BPS નું પુરૂં નામ શું છે ?
– Bit Per Second