શહેરમાં ઠંડી વધતા ગરમ વસ્ત્રો વેચતા તિબેટીયનોને તડાકો

33

સમગ્ર રાજ્યભરની સાથોસાથ ભાવનગરમાં છેલ્લા એકાદ સપ્તાહથી શિયાળો અસલી મિજાજમાં આવ્યો છે અને ઠંડીનુ પ્રમાણ વધ્યું છે અને લોકો ઠંડીથી બચવા ગરમ વસ્ત્રો ધારણ કરવા લાગ્યા છે ત્યારે દર વર્ષની માફક શહેરના જવાહરમેદાન ખાતે ગરમ વસ્ત્રો વેચવા આવેલા તિબેટીયનોને ત્યાં હાથમાં ગરમ વસ્ત્રો ખરીદવા માટે ખુબજ ગીર્દી થઈ રહી છે ઠંડી પડતાજ તિબેટીયનોને તડાકો પડ્યો હોય તેમ ઘરાકી નીકળી છે આ વખતે અવનવી વેરાયટીઓ વાળા જાકીટ જરસી મફલર શાલ, મોજા સહિતની આઈટમો જોવા મળી રહી છે અને લોકો પોતાની પસંદગી અને બજેટ અનુસાર ગરમ કપડાની ખરીદી કરી રહ્યા છે.