GPSC, PSI, નાયબ મામલતદાર, GSSB પરીક્ષાની તૈયારી માટે

31

RRB, PSI, GPSC HTAT પરિક્ષાની તૈયારી માટે
૩૪૪. વાસ્તજગત, પરીકથા, દ્રષ્ટાંતકથા અને કપોળકલ્પિત (ફેન્ટસી)ના અંશોનું સંયોજન કરીને ‘હરિયા’ શ્રેણી રચીને કયા સાહિત્યકારે ગુજરાતી સાહિતયના નુતન કથારૂપ સિદ્ધ કર્યું છે ?
– મધુરાય
૩૪પ. વિક્રમની અગિયારમી સદીના માળવાના રાજા મુંજ અને તૈલંગણના રાજા તૈલપના ઈતિહાસનું કથાનક….. નવલકથા છે ?
– પૃથ્વીવલ્લભ
૩૪૬. નીચેનામાંથી કયા કવિ ગુજરાતી ભાષાના ‘ખંડકાવ્ય’ સ્વરૂપના જનક તરીકે પ્રસિદ્ધિ પામ્યા છે ?
– કાન્ત
૩૪૭. ‘જીવરામ ભટ્ટ’ કઈ અમર કૃતિનું પાત્ર છે ?
– મિથ્યાભિમાન
૩૪૮. ‘અમાસના તારા’ કૃતિ કયા સર્જકની છે ? – કિશનસિંહ ચાવડા
૩૪૯. ‘સોક્રેટિસ’ નવલકથાના સર્જકનું નામ જણાવો.
– દર્શક
૩પ૦. ‘કન્યા વિદાય’ કાવ્ય કયા કવિનું છે ?
– અનિલ જોષી
૩પ૧. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ‘અર્વાચીનોમાં આદ્ય’ તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે ?
– નર્મદ
૩પર. ‘શિયાળાની સવારનો તડકો’ કૃતિના સર્જકનું નામ આપો.
– વાડીલાલ ડગલી
૩પ૩. નર્મદે કયું સામયિક શરૂ કર્યુ હતું ?
– ડાંડિયો
૩પ૪. ‘આપણો ઘડીક સંગ’ કૃતિના સર્જકનું નામ આપો ?
– દિગીશ મહેતા
૩પપ. ‘કાદંબરી’ના રચયિતાનું નામ આપો.
– ભાલણ
૩પ૬. ‘ગોરમાં ને પાંચ આંગળીઓ પૂજયા’ કાવ્યના કવિનું નામ જણાવો.
– રમેશ પારેખ
૩પ૭. પીતાંબર પટેલનું તખલ્લુસ જણાવો.
– સૌજન્ય
૩પ૮. કોની અવલકથાઓ પર ફ્રેન્ચ નવલકથાકાર એલેકઝાન્ડર ડ્યૂમાનો પ્રભાવ દેખાય છે ?
– કનૈયાલાલ મુનશી
૩પ૯. ‘આંધળી માનો કાગળ’ કોની રચના છે ?
– ઈન્દુલાલ ગાંધી
૩૬૦. નીચેનામાંથી ત્રણ વખત ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખ તરીકે કોણ રહી ચુકયા છે ?
– કનૈયાલાલ મુનશી
૩૬૧. નીચેનામાંથી કયું પુસ્તક શ્રી ચિનુ મોદીનું છે ?
– નકશાના નગર
૩૬ર. ‘સ્મરણયાત્રા’ પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?
– કાકાસાહેબ કાલેલકર
૩૬૩. ગુજરાતી ભાષાના આદિ કવિ કોને કહેવામાં આવે છે ?
– નરસિંહ મહેતા
૩૬૪.‘સિદ્ધહેમશબ્દાનુશાસન’ શાનો ગ્રંથ છે ?
– વ્યાકરણ
૩૬પ. ચિનુ મોદી લિખિત નવલકથા છે ?
– લીલા નાગ
૩૬૬. કવિ મકરંદ દવેના કાવ્ય સંગ્રહો કયા છે ?
– ‘જયભેરી’ – ‘ગોરજ’
૩૬૭. ‘જનની’ કાવ્યના કવિ બોટાદકરનું આખું નામ શું ?
– દામોદર ખુશાલદાસ બોટાદકર
૩૬૮. ગઝલકાર ચિનુ મોદીનું ઉપનામ શું હતું ?
– ઈર્શાદ
૩૬૯. ગૌરીશંકર જોષી લિખિત વાર્તા કઈ ?
– પોસ્ટ ઓફિસ
૩૭૦. આમાં પુષ્પા અંતાણી લિખિત વાર્તા કઈ ?
– શોખીન બિલાડી
૩૭૧. કવિ તુષા શુકલનો કાવ્યસંગ્રહ કર્યો ?
– તારી હથેળી
૩૭ર. કયા સાહિત્યકારના પિતાનું નામ રતિલાલ હતું ?
– મનોહર ત્રિવેદી
૩૭૩. ‘જયાં જયાં વસે એક ગુજરાતી, ત્યાં ત્યાં સદાકાળ ગુજરાત’ કોણે કહ્યું છે ?
– કવિ ખબરદાર
૩૭૪. ‘અણસાર’ નવલકથા કોણે લખી છે ?
– વર્ષા અડાલજા
૩૭પ. ‘ઈદમ્‌ સર્વમમ્કોનો નિબંધસંગ્રહ છે ?
– સુરેશ જોષી
૩૭૬. મીરાંબાઈએ તેમનો દેહ કયા સ્થળે છોડયો ?
– દ્વારકા