લિઝા માલીકે બપ્પાનું સ્વાગત કર્યું!

904

ભારતીય અનુષ્ઠાનું  પાલન કરતા, લિઝા મલિકે ભગવાન ગણેશના આશીર્વાદ વિનંતી કરી કે, “વિઘ્નહર્તા” ભગવાન ગણેશના ઉત્સાહી ભક્ત ગણેશ ચતુર્થીના પ્રસંગે સમગ્ર રાષ્ટ્રે ભગવાન ગણેશનું સ્વાગત કર્યું, આ વર્ષે લિઝા મલિકે બપ્પાને ખૂબ ઉત્સાહથી આવકાર આપ્યો હતો. તેણે દરરોજ મૂર્તિ ઘર લાવીને તેણીને પ્રાર્થના કરી અને હાથી-નેતૃત્વ ભગવાનને તેમનો આદર આપ્યો.લિઝાએ પૂજા અને હવન પછી તેમના ઘરે ભજન સત્રનું આયોજન કર્યું હતું. પૂજામાં અસલમ શેખની હાજરી જોવા મળી હતી, જેઓ પ્રાર્થના કરવા આવ્યા હતા અને મૂર્તિને માન આપતા હતા. તે તેના આધ્યાત્મિક શ્રેષ્ઠ હતા તેના પરિવાર, મિત્રો અને પ્રશંસકો માટે આશીર્વાદો શોધો, લિઝા મલિકે કહ્યું હતું કે, “આ વર્ષે દર વર્ષે મને ઘરે ઈકો ફ્રેન્ડલી ભગવાન ગણેશની મૂર્તિ મળી છે. હું મારા પરિવાર, મિત્રો અને ચાહકો માટે ગપ્પતિ બપ્પાના આશીર્વાદ મેળવવા માંગું છું.