દયારામબાપા પ્રા.શાળા દ્વારા શ્રધ્ધાંજલી

399

તા.૧૬-૨-૨૦૧૯ને શનિવારના રોજ પ.પૂ. સંતશ્રી દયારામબાપા બાલમંદિર-પ્રાથમિકશાળામાં બાળકો અને સમગ્ર સ્ટાફ દ્વારા અવંતીપુરા (પુલવામાં)માં બનેલ ઘટના સદર્ભે શહીદ થયેલા જવાનોને શ્રધ્ધાંજલી અપાઈ હતી.