ઢસા હોમગાર્ડના જવાને ફરજ સાથે દાખવી અનેરી માનવતા

556

ઢસા હોમગાર્ડ ના જવાન મનજીભાઈ બટુકભાઈ મકવાણા ઢસા ચોકડી ઉપર ફરજ બજાવતા હતા તે દરમ્યાન તેમની નજર એક દસ બાર વર્ષના બાળક ઉપર પડી જે કઈ મુંજાયુ હોય તેવું લાગતા તેની પાસે જઈને પૂછતાછ કરતા માલુમ પડ્યું કે બાળક ભાવનગર પાસેના સિદસર ગામનો રહેવાસી છે અને ઘરે જાણ કર્યા વગર નીકળી ગયેલ છે અને બસમાં બેસીને ઢસા આવી પહોંચેલ છે. હોમગાર્ડ જવાને બાળકને લઈને ઢસા પોલીસ મથકે લઈ જઈને બાળકના ઘરે જાણ કરી તે ત્યાર બાદ હોમગાર્ડ જવાન બાળકને પોતાના ઘરે લઈ જઈ જમાડી ને તેના દાદા ઢસા આવી પહોંચતા પોલિસ મથકે થી જ તેમના બાળકને હેમખેમ સોંપી આપ્યો હતો. ખાખી વરદી પાછળની આવી માનવતા ભાગ્યેજ જોવા મળતી હોય છે તે પછી પોલીસ હોય કે હોમગાર્ડ.