શિશુવિહાર સંસ્થાની આરોગ્ય સેવા અંતર્ગત 296મો દ્રષ્ટિ ચકાસણી કાર્યક્રમ યોજાયો

0
254

શિશુવિહાર સંસ્થાની આરોગ્ય સેવા અંતર્ગત 296મો દ્રષ્ટિ ચકાસણી તા.8 ડિસેમ્બર નાં રોજ ટૃશેપ પ્રીસીસન કાસ્ટીગ્સ પ્રા લી ખાતે યોજાયો. જેમાં 87 કર્મચારીઓની આંખ તપાસ બાદ 21 કર્મચારીઓને ચશ્મા આપવામા આવેલ. સંસ્થાનાં ટ્રસ્ટી શબનમબહેન કપાસી દવારા આયોજન કરવામાં આવેલ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here