મતદાન કેન્દ્રો પાસે માર્કીંગ

266

તા. ૨૧ને રવિવારના રોજ ભાવનગર મહાપાલિકાની ૧૩ વોર્ડની ચુંટણી યોજાનાર છે. જેની તૈયારીઓના ભાગરૂપે વહિવટી તંત્ર દ્વારા શહેરનાં વિવિધ મતદાન કેન્દ્રોની આસપાસના ૧૦૦મીટરના એરીયામાં રોડ પર માર્કીંગ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ૧૦૦ મીટરના માર્કીંગની અંદર ચુંટણી પ્રચાર કે લોકોએ એકઠા થવા પર તંત્ર દ્વારા પ્રતિબંધ ફરમાવાયો છે.