ભાવનગર જિલ્લાના અલંગ ખાતે લીલા ગેમ્સ દ્વારા એક દિવસીય રમતોત્સવનું આયોજન કરાયું

9

વોલીબોલ, દોડ તથા દોરડા ખેંચ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું
ભાવનગર જિલ્લાના અલંગ ખાતે લીલા ગેમ્સ ૨૦૨૧ અંતર્ગત આજરોજ અલંગમાં આવેલ જીએમવી વર્કર કોલોની ખાતે રમતોત્સવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું જેમાં વોલીબોલ, દોડ તથા દોરડા ખેંચનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

વોલીબોલ માં ૫ ટિમો ભાગ લીધો હતો જેમાં પ્લોટ-૧ માંથી ટિમ ગંગા, પ્લોટ-૨ માંથી યમુના, પ્લોટ-૩૫ માંથી ટિમ સરસ્વતી, પ્લોટ-૮૪ડ્ઢ માંથી ટિમ બ્રહ્માપુત્ર તથા ગેસ્ટ ટિમ માંથી તાપતિ ટિમો એ ભાગ લીધો હતો, ગંગા અને સરસ્વતી વચ્ચે ફાઇનલ મેચ રમાઈ હતી જેમાં સરસ્વતી ટિમ ફાઇનલ મેચ જીતી હતી. બીજી સ્પર્ધામાં દોડમાં પહેલો-નિલેશ દિહોરા, બીજો- જીતેન્દ્ર ગોહિલ, ત્રીજા- મનોજ કુમાર તથા ત્રીજા સ્પર્ધમાં દોરડા ખેંચમાં ૪ ટિમો એ ભાગ લીધો હતો, દોરડા ખેંચમાં સરસ્વતી ટિમ નો વિજેતા થઈ હતી, ત્રણેય સ્પર્ધામાં ૧૦૦ થી વધુ સ્પર્ધકોએ ભાગ લીધો હતો. સ્પર્ધામાં વિજેતાઓને ઇનામો આપી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. લીલા ગ્રૂપના વિશાલભાઈ સોનીએ જણાવ્યું હતું કે અમે છેલ્લા બે વર્ષથી રમતોત્સવ નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અમારા ગ્રૂપ અમારા કામ કરતા કર્મચારીઓ, કામદારો માટે ખાસ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, આ આયોજન પાછળનો મુખ્ય ઉદ્દેશ કર્મચારી-કામદારો એક બીજા પ્રત્યે સહાનુભુતિ મળે તેવા આશયથી આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.