પાલીતાણાના પત્રકાર આરીફ શેખની લાડકી દીકરી અલ્મીરાનો આજે જન્મદિવસ

11

પાલીતાણા ના યુવા પત્રકાર આરીફ શેખની લાડકી દીકરી અલ્મીરાનો આજે જન્મદિવસ છે ૮/૧૨/૨૧માં સાતમા વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કરશે અલ્મીરાનો જન્મ દિવસ પરીવાર સાથે ધામધુમથી ઉજવાશે અલ્મીરાને જન્મદિવસ ની હાર્દિક શુભેચ્છા પાઠવવા ડાયલ કરો મો. ૯૯૯૮૧૨૦૪૧૯ પર