કોંગ્રેસ મીડીયા સેલ દ્વારા પાણીની બોટલનું વિતરણ

322

ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં હોસ્પિટલમાં સારવાર લઇ રહેલા કોરોનાનાં દર્દીઓ તેમજ તેમનાં પરિવારજનોને રાહત મળે તેવા આશયથી પ્રદેશની સુચનાથી શહેર કોંગ્રેસ મીડીયા સેલ દ્વારા સર ટી. હોસ્પિટલમાં દર્દીઓ તથા તેમનાં પરિવારજનોને ઠંડા પાણીની બોટલનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. જેમાં શહેર પ્રમુખ દ્વારા વાઘાણી સહિત આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.