તળાજા તાલુકામાં મહિલા સામખ્ય દ્વારા જેન્ડર તાલીમનું આયોજન

981
bvn1212018-8.jpg

મહિલા સામખ્ય દ્વારા તળાજા તાલુકામાં ફેબ્રુઆરી માસથી કામગીરી જે.આર.પી. દ્વારા બહેનો સાથે મિટીંગ કરવી, બહેનો માટે વિવિધ તાલીમોનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેમાં તા. ૪-૧-૧૮ના રોજ ગોપનાથ ખાતે જેન્ડર તાલીમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. 

Previous articleપાલીતાણા તાલુકાની પ્રા. શાળાના બાળકોને ડો.એ.પી.જે. અબ્દુલકલામ ઈગ્નાઈટ એવોર્ડ
Next articleખડસલીયા કે.વ.શાળાના બાળકોને બેલ્ટ વિતરણ