કેળવણી સાથે કળા

821
BVN16162018-6.jpg

આ દ્રશ્ય કોઈ સરકારી મહોત્સવ કે આયોજનનું નથી બિન ઉપયોગી સુકાયેલા ઝાડના થડ સાથે સીમ-વગડામાં ખેડૂત કરે તેમ એક પ્રકારનો આ મેડો છે. આ સુશોભિત મેડો બનાવ્યો છે. સણોસરાની લોકભારતી ગ્રામ વિદ્યાપીઠ ખાતે ગ્રામવિદ્યા શાખાના સ્નાતક- ત્રીજા વર્ષના વિદ્યાર્થીઓ દિનેશ પરમાર, રાહી રાઠોડ, વિષ્ણુ લીંબડિયા, શૈલેષ મારૂ, રવિ મકવાણા તથા બિપીન કરમટિયાએ પ્રાધ્યાપક નિતિનભાઈ ભિંગરાડિયાના માર્ગદર્શન સાથે કેળવણી સાથે કળા, તે આનું નામ..! ઉપર બેસવાનું મન થાય છે ને..?! 

Previous articleરાજુલા પહોંચેલ જયોતિ રથયાત્રાનું ધારાસભ્ય, આગેવાનો દ્વારા સ્વાગત
Next articleબ્રહ્મ ક્ષત્રિય જ્ઞાતિ પંચ ભાવનગર દ્વારા ડિસ્ટ્રીકટ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટ યોજાઈ