કુંભણ કે.વ.શાળામાં કવિઝ કોન્ટેસ્ટ

811
bvn2822018-5.jpg

પાલિતાણા તાલુકાની કુંભણ કે.વ.શાળામાં સી.આર.સી. કો.(કુંભણ) દ્વારા બાળકોમાં સામાન્ય જ્ઞાત તેમજ દેશ-વિદેશની માહિતીથી માહિતગાર થાય તે માટે કવીઝ સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવેલ. જેમાં કુલ ૧૧૦૦ પ્રશ્નો હતાં. જેમાં કુંભણ કલસ્ટરની કુલ સાત શાળાના ધોરણ-૬ થી ૮ના બાળકોએ ભાગ લીધો. જેમાં કુંભણ કે.વ.શાળા વિજેતા બની. જેને સી.આર.સી.કો. પ્રતાપસિંહ પરમાર દ્વારા પ્રોત્સાહક ઈનામ આપી સન્માનિત કરેલ. તેમજ કલસ્ટરની ભાગ લીધેલ તમામ શાળાના બાળકોને પ્રોત્સાહિત કરી અભિનંદન પાઠવેલ. 

Previous articleસિહોરની જ્ઞાનભારતી સ્કુલમાં બાળ મેળો
Next articleભાવ. યુનિ. કર્મચારી મંડળીનો ઈનામ વિતરણ સમારોહ યોજાયો