૨૧ દિવસના વેકેશન બાદ ફરીથી સ્કૂલો શરૂ

796
bvn7112017-15.jpg

સમગ્ર રાજ્યભરમાં આજથી બીજા શૈક્ષણિક કાર્યનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. ૨૧ દિવસના વેકેશન બાદ આજે ફરી એક વખત શાળાઓના વર્ગખંડ બાળકોના કોલાહલથી ગુંજી ઉઠ્યા છે. નાના ભૂલકાઓ ૨૧ દિવસના વેકેશન બાદ શાળાએ પ્રથમ દિવસે જતા રડમસ ચહેરે જોવા મળ્યા હતા. શાળાઓ શરૂ થતા શહેરના રસ્તા પર સ્કૂલ વર્ધીના વાહનો અને માતા-પિતા સાથે બાળક પર ગણવેશધારી વિદ્યાર્થીઓ જોવા મળ્યા હતા. દિવાળીના ૨૧ દિવસના વેકેશન બાદ આજથી શાળાઓમાં બીજા સત્રનો આરંભ થઈ ગયો છે.