આજે રાજપુત મહાસંમેલન યોજાશે : તૈયારીઓ પુરજોશમાં

704
gandhi12112017-1.jpg

આજે ગાંધીનગરમાં કરણીસેના દ્વારા રાજપુત મહાસંમેલન યોજાશે. જેમાં પદમાવતી ફિલ્મનો વિરોધ મુખ્ય મુદ્દો રહેશે. આ ઉપરાંત રાજપુતોના અન્ય પ્રશ્નો ચર્ચાશે.