ગાંધીનગર જ-રોડ પરથી સીએનજી રીક્ષામાં લઈ જવાતું ગૌ-માંસ પકડાયુ

1526
gandhi2122017-4.jpg

ગાંધીનગર પોલીસે જ-રોડ પરથી જઈ રહેલી સીએનજી રીક્ષાને શંકાના આધારે તપાસ કરતાં શીટ નીચે સંતાડેલું ગૌમાંસ પકડાયું હતું. ચૂંટણી હોવાથી કડક ચેકીંગ દરમિયાન જ-રોડ પર સીએનજી રીક્ષામાં લઈ જવાતું આ ગૌમાંસ લાવનાર ડ્રાઈવરની અટકાયત કરી કયાંથી અને કયાં લઈ જવાનું હતું વગેરે બાબતોની તપાસ પોલીસે હાથ ધરી છે.

Previous articleકોંગ્રેસના સી. જે. ચાવડાનો જનસંપર્ક : વ્યાપક આવકાર
Next articleગાંધીનગરમાં મતદાન જાગૃતિ અંગે મહિલાઓ દ્વારા વાહન રેલી યોજાઇ