બનાસકાંઠાની ૯ સીટનું પરિણામ

681
guj18122017-1.jpg

થરાદ ભાજપના પરબતભાઈ પટેલની જીત 
કાંકરેજ ભાજપના કીર્તિસિંહ વાઘેલાની જીત 
ડીસા ભાજપના શશીકાંત પંડ્યાની જીત  
ધાનેરા બેઠક પર કોંગ્રેસના નાથનરામ પટેલની જીત 
વાવ બેઠક પર કોંગ્રેસના ગેનીબેન ઠાકોરની જીત 
દિયોદર બેઠક પર કોંગ્રેસના શીવાભાઈ ભુરીયાની જીત 
પાલનપુર પર કોંગ્રેસના મહેશ પટેલની જીત  
દાતા બેઠક પર કોંગ્રેસના કાંતિભાઈ ખરાડીની જીત 
વડગામા બેઠક પર અપક્ષ ઉમેદવાર જીગ્નેશ મેવાણીની જીત 

Previous articleગુજરાત ઈલેકનશન  હાર જીત
Next articleજામનગરમાં કોંગ્રેસ 3 બેઠક અને ભાજપ 2 બેઠક પર વિજયી