૩૧ ડિસેમ્બર માટેનો દારૂનો જથ્થો પકડાયો

755
gandhi-1-1-2018-2.jpg

ગાંધીનગર પોલીસે ૩૧ ડિસેમ્બર માટેનો દારૂ પકડયો હતો જેમાં વિદેશી દારૂની ૧૦૪, ર૪ બિયર ટીન સહિત ૬૯ હજારના મુદામાલ સાથે આરોપી દિપકભાઈ ચંપકલાલને પકડી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.