એક્સ સર્વિસમેન દ્વારા ધ્વજવંદન કાર્યક્રમ

936
bvn2812018-25.jpg

એક્સ સર્વિસમેન દ્વારા પ્રજાસત્તાક દિનની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. જેમાં ધ્વજવંદન કરવા સાથે તિરંગાને સલામી આપવામાં આવેલ. કાર્યક્રમમાં એક્સ આર્મી જવાનો મોટીસંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યાં હતા.