સે-૨૨ બીએપીએસ સંસ્થા દ્વારા રમતોત્સવ યોજાયો

782
gandhi5-2-2018-2.jpg

સેકટર ૨૨માં બીએપીએસ સંસ્થા દ્વારા સે-૨૨ના બગીચામાં રમતોત્સવનુ આયોજન કરાયુ હતુ. જેમાં કેજીથી ધોરણ ૮ સુધીના વિદ્યાર્થીઓનો સમાવેશ કરાયો હતો. વિદ્યાર્થીઓએ મંડળની રમતમાં સ્કંધ યુદ્ધ, ગ્રીવા યુદ્ધ, ફુગ્ગો બચાવવો, જ્યારે દોડની રમતમાં લીંબુ ચમચી, કાંગારૂ દોડ, ગોળા ફેંક, ડોલ બોલ સહિતની રમતો યોજવામાં આવી હતી.

Previous article ગુજરાતમાં ૪.૧૯ લાખ જન ધન ખાતા બંધ કરાયા
Next article હોન્ડા કંપની અને રોયલ મોટરસાયકલઅને સ્કુટર ઇન્ડિયા પ્રા.લી. દ્વારા મહિલાઓ માટે ટ્રાફિક અવેરનેસ પ્રોગ્રામ