સે-ર૧માં વિજળીની ડીપીમાં આગ

648
gandhi1032018-2.jpg

ગાંધીનગર સેકટર – ર૧ મુખ્ય માર્કેટમાં આવેલી ડીપી અને ટ્રાન્સફોર્મરમાં આગ ફાટી નિકળી હતી. તાત્કાલિક ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરતા આગ ઓલવવામાં આવી હતી. જો કે કોઈને ઈજા કે જાનહાની થઈ ન હતી.