બોલ મારી અંબે…જય જય અંબે…

3102
guj2992017-4.jpg

આજે ગુરૂવારથી નવરાત્રિનો પ્રારંભ થયો છે. નવ દિવસ મા અંબાની આરાધના કરવાના દિવસો છે. મોટા અંબાજી તરીકે ઓળખાતા શક્તિપીઠને રોશનીથી શણગાર કરાયો છે. નવરાત્રિના આગલા દિવસે મા અંબાના બેસણાં છે એવું અંબાજીનું સોનેથી મઢેલું મંદિર રોશનીથી ઝગમગી ઉઠ્યું છે, ત્યારે સૌ કોઈના મોઢે બોલ મારી અંબે… જય જય અંબે બોલાતું હતું.