સમાચાર ગાંધીનગર

વિકાસની ઊણપનાં મુદ્દે આવેદનપત્ર આપતા બાયડના ધારાસભ્ય મહેન્દ્રસિંહ વાઘેલા

13 hours ago / 0 comments

રાજયના વિવિધ વિસ્તારોમાં વિકાસની મંથર ગતિને ઝડપી બનાવવા માટે, ગાંધીનગર સચિવાલય

વધુ વાંચો

સમાચાર ભાવનગર

નાગરિક સુવિધા કેન્દ્રનું સર્વર ડાઉન

12 hours ago / 0 comments

ભાવનગર શહેરની કલેકટર ઓફીસ ખાતે ચુંટણીકાર્ડ, આવકાના દાખલા, સોગંદનામા સહિતની સરક

વધુ વાંચો

સમાચાર બોટાદ

પાક કાપાણી અખતરા માટે માનદ વેતન ધોરણે કામગીરી હાથ ધરાશે

12 hours ago / 0 comments

બોટાદ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીની એક યાદીમાં જણાવ્યા મુજબ પ્રધાન મંત્રી ફસલબીમા

વધુ વાંચો