આંતર યુનિ. કબ્બડ્ડીમાં પસંદગી

609
bvn12112017-6.jpg

મહારાજા કૃષ્ણકુમારસિંહજી ભાવનગર યુનિવર્સિટી સંલગ્ન નંદકુંવરબા મહિલા કોલેજની બહેનોની ટીમે તાજેતરમાં યુનિવર્સિટી દ્વારા આયોજીત કબડ્ડની સ્પર્ધામાં ઉતકૃષ્ઠ પ્રદર્શન કરીને ઈન્ટર યુનિ.ની કબડ્ડીની સ્પર્ધા માટે નંદકુંવરબા મહિલા કોલેજ- દેવરાજનગરની ૩ વિદ્યાર્થીનીઓની પસંદગી કરવામાં આવી હતી.