ગાંધીનગર જિલ્લાની અનેક શાળાઓમાં મતદાન જાગૃતિના વિવિધ કાર્યક્રમો

1331
gandhi14112017-3.jpg

રેલીઓ-રંગોળી ચિત્ર સ્પર્ધા, મહેંદી હરિફાઇ-શેરી નાટક-રંગલા રંગલીના કાર્યક્રમો સૂત્રો- નિબંધ સ્પર્ધા અને વકૃતત્વ સ્પર્ધાના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
ગાંધીનગર જિલ્લાની શાળાઓના બાળકો દ્રારા વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી- ૨૦૧૭ અન્વયે અનેક કાર્યક્રમોના આયોજન દ્વારા શાળાઓના વિધાર્થીઓ અનેરા ઉત્સાહ સાથે ભાગ લઇ મતદાન જાગૃતિ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવે છે. 
તા. ૧૩ થી ૧૮ નવેમ્બર- ૧૭ દરમ્યાન શાળાઓના વાલીઓનો સંપર્ક કરી મતદાન જાગૃતિનો સંદેશો પહોંચાડવો, ગામ – શહેરના વયોવૃધ્ધ મતદાતા/દિવ્યાંગ મતદાતા, યુવા મતદાતાને શાળાની પ્રાર્થના સભામાં બોલાવી સન્માન કરી મતદાન જાગૃતિનો સંદેશ પહોચાડવામાં આવે છે. તા. ૨૦ થી ૨૫ નવેમ્બર- ૨૦૧૭ દરમ્યાન શેરી નાટક- રંગલા-રંગલીના પાત્ર દ્રારા મતદાતા જાગૃતિમાં ૧૦૦ ટકા મતદાન  માટે સહી ઝુંબેશ તથા તા. ૨૭મી નવેમ્બર થી તા.૩ ડિસેમ્બર દરમ્યાન ગામ-શહેરના જાહેર સ્થળો પર મતદાન જાગૃતિને લગતા સુત્રો – શ્લોગન લખવા તથા તા. ૦૪ થી ૧૧ ડિસેમ્બર, ૨૦૧૭ દરમ્યાન નિબંધ સ્પર્ધા – વકતૃત્વ સ્પર્ધા અને રેલીઓના કાર્યક્રમોનું આયોજન દ્વારા વધુ મતદાન થાય તે માટે જાગૃતિના કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. 

Previous articleપાટનગરમાં ૪૮.૫૦ કરોડના ખર્ચે સેક્ટરના માર્ગોનું નવીનીકરણ
Next articleદહેગામમાં વર્તમાન ધારાસભ્યને ટિકિટ ન આપવાની માંગ સાથે વિરોધ