સરકારે ગુજરાતમાં ૬.૫૭ લાખ ટન મગફળીની ખરીદી કરી

865
guj612018-5.jpg

નેશનલ એગ્રિકલ્ચરલ કોઓપરેટિવ માર્કેટિંગ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા (નાફેડ) ગુજરાતમાં અત્યાર સુધીમાં ૬.૫૭ લાખ ટન મગફળીની ખરીદી કરી છે, જે વર્તમાન ખરીફ માર્કેટિંગ સિઝનમાં છે. સરકારની ખરીદીથી આશરે ૩.૩૯ લાખ ખેડૂતોને ફાયદો થયો છે, જેની સાથે સરકાર રૂ. ૩,૦૦૦ કરોડની રકમ ચૂકવી રહી છે.
નાફેડે ૨૫મી ઓક્ટોબરના રોજ ખરીદીની શરૂઆત કરી હતી, ગુજરાતની ચૂંટણીની તારીખોની જાહેરાતના બે દિવસ બાદ જાહેરાત કરવામાં આવી હતી. ખરીફ મગફળીના માર્કેટિંગ સિઝન અંતમાં ઓક્ટોબરમાં શરૂ થાય છે અને પ્રારંભિક ફેબુ્રઆરી સુધી ચાલે છે.
રાજ્ય સરકારે રૂ. ૫,૫૫૦ ની ક્વિંટલના કેન્દ્રના એમએસપી પર રૂ. ૫૦ નું બોનસ જાહેર કર્યું હતું, જેથી અસરકારક ખરીદીની કિંમત રૂ. ૫,૫૦૦ થઇ. પૂર્વવર્તી બે સિઝન ૨૯ લાખ ટન અને ૧૫ લાખ ટન સામે રાજ્યના ૩૨ લાખ ટન અંદાજિત ઉત્પાદનના બહાર કેન્દ્રએ નાફેડને ગુજરાતમાંથી ૮ લાખ ટનની ખરીદી કરવાની મંજૂરી આપી છે.
નાફેડે જે ૨૫૩ પ્રાપ્તિ કેન્દ્ર  મોટે ભાગે સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છ અને ઉત્તર ગુજરાત પ્રદેશોમાં ૨ જાન્યુઆરી ના રોજ ૬.૫૭ લાખ ટનની ખરીદી કરી કરી હતી. મગફળી રૂ. ૨,૯૫૮ કરોડની છે, જેમાં રાજ્ય સરકારનો લગભગ ૩૩ કરોડનો બોનસ ઘટક સમાવેશ થાય છે.
આ રકમમાંથી ખેડૂતોને રૂ. ૧,૮૧૩.૫૯ કરોડ ચુકવણી કરવામાં આવી છે. આ એક રેકોર્ડની પ્રાપ્તિ છે, જે આપણે ગુજરાતમાં છેલ્લાં ત્રણ ગાળામાં કર્યું છે. વર્ષ ૨૦૧૬-૧૭ માં ગુજરાતમાંથી રૂ. ૮૬૮ કરોડના મૂલ્યની ૨.૧૦ લાખ ટન મગફળી ખરીદી હતી. મોટા સરકારી પ્રોક્યોરમેન્ટ ઓપરેશન્સ હોવા છતાં ગુજરાતના કૃષિ પેદાશોના બજારોમાં મગફળીના ભાવ હજુ પણ ક્વિંટલ દીઠ રૂ. ૫,૦૦૦ ની આસપાસ છે.