પ્રાંતિજના ધારાસભ્ય ગજેન્દ્રસિંહ પરમારે ઉત્તરાયણનું પર્વ મનાવ્યું

696
gandhi16-1-2018-4.jpg

ઉત્તરાયણ ના પવૅ ને લઈ પ્રાંતિજ ધારાસભ્ય ગજેન્દ્રસિંહ પરમાર એ તલોદ તાલુકા ના વકતાપુર ગામે વતન માં ઉત્તરાયણ નું પવૅ મનાવ્યું હતું.