બાપુ કોલેજમાં રોજગાર મેળો યોજાયો

865
gandhi29-1-2018-4.jpg

બાપુ ગુજરાત નોલેજ વિલેજ ખાતે વિદ્યાર્થીઓ માટે રોજગાર મેળાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ રોજગાર મેળો કેમ્પસ ખાતે યોજાયો હતો. આ મેળામાં કોલેજ અને અન્ય કોલેજના ૫૦૦થી વધારે વિદ્યાર્થીઓએ ભાગ લીધો હતો. તેમજ ૩૫થી વધારે કંપનીઓએ વિદ્યાર્થીઓને ઇન્ટરવ્યુ કર્યા હતાં. 

Previous articleઅંબાજી મંદિરમાં આમંત્રણ પત્રિકા આપવા જતાં અકાસ્માતમાં બે પ્રોફેસરના કરૂણ મોત
Next article પાટનગરમાં હવે વાહનોના ટાયર પણ સલામત નથી