ગાંધીનગરમાં ફરી એકવાર દબાણ-ઝુપડપટ્ટી હટાવવાની ઝુંબેશ શરૂ

913
gandhi1722018-5.jpg

ગાંધીનગર મનપા દ્વારા ઘણાં લાંબા સમય બાદ વિધાનસભા શરૂ થવાની હોવાથી ફરી એકવાર દબાણ હટાવવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી છે. સેકટર – ૬ માં આવેલી ઝુપડપટ્ટી તેમજ શહેરના કેટલાંક દબાણો તેમજ આડેધડ લગાવાયેલા હોર્ડિંગને પણ દૂર કરવામાં આવ્યા હતા. 

Previous articleસરકાર વધારાની મગફળી ખરીદશે : માંડવિયા
Next articleસ્માર્ટ ટેકનોલોજી ફોર હાઉસીંગ એન્ડ ઇન-સી-ટુ સ્લમ રિહેબીલીટેશનનો નેશનલ વર્કશોપ યોજાયો