પોલીસ તંત્ર દ્વારા મૌન પાળી શહિદોને અંજલી આપી

724
bhav31-1-2018-8.jpg

ભાવનગર જીલ્લા પોલીસ અધિક્ષક પી.એલ.માલની સુચનાથી પોલીસ હેડકવાર્ટર ભાવનગર રીપોસઈ એમ.આર.ઝાલા તથા પોલીસ સ્ટાફના માણસોએ તા. ૩૦ જાન્યુઆરી-ર૦૧૮ મંગળવારના રોજ શહીદ દિન નિમિત્તે મૌન પાળવા તથા શહીદ વિરોના બલિદાનને ઉચિત ગૌરવપુર્ણ કાર્યવાહી માટે આજ રોજ પોલીસ હેડકવાર્ટર ભાવનગર ખાતે સવારે બે મીનીટ મૌન પાળી શહિદ વિરોનું રૂણ અદા કરવામાં આવેલ.