સમાચાર ગાંધીનગર

ગુજરાતની વિધાનસભાની ચૂંટણી માટે વીવીપેટની ચકાસણી શરૂ કરાઈ

1 hour ago / 0 comments

ચૂંટણીપંચ દ્વારા વિધાનસભાની ચૂંટણીઓમાં ઈવીએમની સાથે વીવીપેટ જોડયાનું સ્વકાર્યા બાદ જરૂરી વીવીપેટન

વધુ વાંચો

સમાચાર ભાવનગર

કુમ કુમના પગલાં પડ્યા... માડીના હેત ઝર્યા... જોવા લોક ટોળે વળ્યા રે...

1 hour ago / 0 comments

ખેલૈયાઓના માનીતા એવા નવરાત્રિ પર્વ મધ્યાંતરે પહોંચ્યો છે.

વધુ વાંચો