સમાચાર ગાંધીનગર

ઇવીએમ જયાં રખાયા છે તે સ્ટ્રોંગરૂમ ફરતે સુરક્ષા વધી

10 hours ago / 0 comments

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મતદાન થયા બાદ ઇવીએમ અને વીવીપેટ મશીનો સીલ કરીને શહેરની પોલીટેકનીક અને

વધુ વાંચો

સમાચાર ભાવનગર

ભાવનગર જિલ્લામાં કપાસ પકવતા ખેડૂતો પાયમાલીના પંથે

10 hours ago / 0 comments

ભાવનગર જિલ્લામાં હાલના સમયે કપાસ પકવતા ખેડૂતોને રાતા પાણીએ રોવાનો વારો આવ્યો છે.

વધુ વાંચો