સમાચાર ગાંધીનગર

પીવાના પાણી બાબતે રાજ્યમાં ક્યાંય મુશ્કેલી નહીં પડે : રૂપાણી

1 hour ago / 0 comments

રાજયની કેબિનેટની બેઠકમાં જળાશયોની પાણીની સ્થિતિ અને જથ્થાના મુદ્દે તેમજ નર્મદા નદીના જળસ્તરના ઘટા

વધુ વાંચો

સમાચાર ભાવનગર

વિધાનસભાના દ્વારેથી

43 min ago / 0 comments

નલીયા સેકસ રેકેટની તપાસ પાછળ બે વર્ષમાં ૯ લાખથી વધુ ખર્ચ 

વધુ વાંચો